ข่าวออนไลน์​สังคม

‘ป่อเต็กตึ๊ง’มอบชุดป้องกันโควิด ผ่านสำนักเลขาฯนายกรัฐมนตรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ผ่าน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สู้ภัยโควิด-19

นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และปรอทวัดไข้ บรรจุซองพลาสติกซิปล็อก แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ผ่าน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 30,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ปรับแผนการดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัย สังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเชิงรุกทั้งในส่วนของประชาชน ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบ รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท

Tags
Show More

Related Articles

Close