ข่าวออนไลน์​สังคม

ต.บ้านเวียง ร้องกวาง เป็นพื้นที่มีการเผาต้นเหตุเกิดหมอกควันในอากาศ เกินค่ามาตรฐาน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ มีการเผา และพบจุดความร้อน มากที่สุดในห้วงวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งผลให้ เกิดหมอกควันในอากาศ เกินค่ามาตรฐานอยู่ในปัจจุบันนี้ พร้อมนี้ได้ประชุมร่วมกับนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้เน้นย้ำให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อรณรงค์ทำความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าหมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น 
2. เคาะประตูบ้านกลุ่มเสี่ยงรอบที่ 2 จํานวน 131 รายของตำบลบ้านเวียง และกลุ่มเสี่ยงของตำบลใกล้เคียง 
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นในอากาศและเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่อง 
4. ขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการทำฝนเทียม หากลักษณะอากาศมีความเหมาะสม 
5. ปิดพื้นที่ป่าในพื้นที่ตำบลบ้านเวียง และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง หากพบว่ามีการเผาและจุดความร้อนเพิ่มมากขึ้น 
6. เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง หากพบว่ามีการกระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

Tags
Show More

Related Articles

Close