การเมือง

เลื่อนเลือกตั้ง : บทบรรณาธิการ

เลื่อนเลือกตั้ง : นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าพูดคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า รัฐบาลจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้

รวมถึงขั้นตอนนำหน้าเกี่ยวกับพระราชพิธี เช่น การเตรียมน้ำอภิเษก การจารึกพระสุพรรณบัฏ ทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชบุพการี ซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งเดือน จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้

และหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนพระราชพิธี จะมีขั้นตอนอื่นๆ ที่จะมีการจัดกิจกรรมโดยประชาชน ต้องใช้เวลาอีกประมาณครึ่งเดือนเช่นกัน

เพื่อพิจารณาว่ายังมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้เลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้

หรือควรขยับวันออกไป

ท่าทีและความต้องการที่จะเลื่อนการเลือกตั้งของรัฐบาล หรือ คสช. ไม่ใช่เรื่องลับปิดบังอะไร แต่มีความพยายามในการโยนหินถามทางด้วยเหตุผลต่างๆ มาหลายครั้ง จนมาถึงครั้งล่าสุด

ซึ่งในแง่หนึ่ง แม้จะน่าเห็นใจว่ารัฐบาล–หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีภาระ ความรับผิดชอบ ที่จะต้องร่วมกันจัดการงานพระราชพิธีให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการเลือกตั้งนั้นคือ กกต. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่แยกออกไปต่างหาก

อาจจะต้องมีการใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐในส่วนอื่นๆ เข้ามาช่วยบ้าง

แต่ก็อยู่ในกรอบและเวลาอันจำกัด

ยิ่งไปกว่านั้น หากรัฐบาลหรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องทั้งหมดมีความประสงค์จะทำให้การจัดพระราชพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติเรียบร้อยจริง

ทางเลือกหนึ่งก็คือการเลื่อนเวลาการเลือกตั้งให้เร็วขึ้นมา เพื่อจะได้มีรัฐบาลชุดใหม่จากการเลือกตั้งที่จะเข้ามารับผิดชอบงานพระราชพิธีได้เร็วขึ้น

มิใช่การเลื่อนเวลาให้ยืดยาวออกไป ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความพัวพันกับงานพระราชพิธียิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบต้องแยกให้ออกระหว่างหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ

มิให้เป็นข้ออ้างนำมาปะปนกันแล้วเกิดข้อตำหนิในทุกด้าน

Tags
Show More

Related Articles

Close