ข่าวเศรฐกิจ

ตั้งเป้าผู้นำสินค้าเกษตรอินทรีย์อาเซียน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ว่า โครงการเกษตรอินทรีย์จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ว่า โครงการเกษตรอินทรีย์จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและผู้บริโภคในประเทศในระยะยาวรวมถึงเป็นสินค้าที่การเติบโตในตลาดโลกมีมูลค่า 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี มีอัตราเติบโตปีละ 20% ตลาดส่งออกที่สำคัญของโลก คือสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือและที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมากคือ จีน ออสเตรเลีย อาเซียน สำหรับประเทศไทยขณะนี้มีมูลค่าตลาด 3,000 ล้านบาท และมีการส่งออก 2,000 ล้านบาทต่อปี ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ปี 2560-2565 ด้วยการทำงานร่วมกัน 7 กระทรวง ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ

1.ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

2.พัฒนาการผลิตและบริการเกษตรอินทรีย์

3.พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และอาเซียน

โดยขณะนี้อาเซียนได้ตกลงที่จะจัดทำมาตรฐานกลางของอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement for Organic Agriculture) โดยปีงบประมาณ 2564 ประเทศไทยจะมีการจัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์ รวม 209 โครงการ ใช้งบประมาณ 1,900 ล้านบาท เพื่อตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน เพื่อขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่ และมีเกษตรกรที่ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์รวม 8 หมื่นราย ในปี 2565.

 

Tags
Show More

Related Articles

Close